Arts en patiënt 3

2019-2020

Doel vak

In deze derde cursus van Arts en Patiënt ligt de nadruk op problematiek
die zowel medisch als contextueel ingewikkeld is. We bouwen voort op het
aanleren van klinisch redeneren waarmee in de cursussen ‘Arts en
Patiënt’ in het eerste studiejaar een begin is gemaakt. Het centrale
thema in deze cursus is de longgeneeskunde in al zijn facetten.

Inhoud vak

In de cursus Arts en Patiënt 3 gaat het om het opstellen van een
differentiaal diagnose bij pulmonale klachten als ook het inzetten en
interpreteren van aanvullend onderzoek. Het centrale thema in deze
cursus is de benigne longgeneeskunde. Het gaat om klachten van hoesten
en dyspnoe in de huisartsenpraktijk tot complexe specialistische
ziektebeelden, inclusief pathofysiologie en farmacotherapie. De nadruk
ligt hierbij op problemen die medisch en contextueel ingewikkeld zijn.
De onderwerpen gezondheidsrecht, (zorg) ethiek, cultuur en diversiteit
zullen hierbij expliciet aan bod komen, evenals de complexe zorg voor
chronisch zieken zoals de veel voorkomende ziekte COPD.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Overig

Toetsvorm

De cursus Arts en Patiënt 3 wordt getoetst middels een
Cursusafhankelijke Toets (CAT), die behaald is als deze met een
voldoende cijfer ( 6) is afgerond. De CAT van Arts en Patiënt 3 is een
‘open vragen toets’.
De studiepunten van de cursus Arts en Patiënt 3 worden toekend als
voldaan is aan:
• CAT cursus Arts en patiënt 3 cijfer 6
• Module Professionele Ontwikkeling 3 voldaan
• Module Medisch Expert 3 voldaan

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.
De PAK toets betreft de studiestof behandeld in de semesters 1.1, 1.2 en
2.1.
De database met de vragen van de PAK toets staat op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. A. Vonk-Noordegraaf

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BAP315
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator S.O.R. Ruitenberg MA
Examinator S.O.R. Ruitenberg MA
Docenten M.J.M. Heslenfeld MA
S.O.R. Ruitenberg MA
W.J. Netelenbos MA
A.L. Semeijn MA
S. Visser MA
drs. P.J. Gademan
drs. A.G. de Waal-Sint
E. Elkhuizen
L. Neleman MA
A.M. Lammerts van Bueren-Bussemaker BSc
drs. O. Schuth
H.J. Punt
M.M.M. Pronk-van Leenen MA
S.B.J. Gijsbers BSc
drs. M.V. Matulewicz

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.