Circulatie en volumeregulatie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus behandelt de bloedsomloop, het hart en de nieren (inclusief
de embryologie).

Inhoud vak

Deze cursus behandelt de bloedsomloop, het hart en de nieren (inclusief
de embryologie). Er wordt aandacht besteed aan de histologie, biochemie
en functie van het hart, bloedvaten en nieren. Daarnaast leert u een
anamnese af te nemen.
Er wordt aandacht besteed aan de bloedsomloop en in vogelvlucht aan hart
en nieren. Hierbij verwerf je o.a. inzicht in functies en ligging van
met name de grote slagaders en aders, de bouw van de vaatwand en het
ziekteproces van atherosclerose. Maar ook de ligging van de urinewegen
en van de nieren, alsmede hun functies op overzichtsniveau komen aan de
orde.
Je leert de pols te voelen en de bloeddruk te meten. Je maakt kennis met
de microcirculatie. Dit leidt tot inzicht in de uitwisselingsprocessen
tussen bloed en weefsel, de vloeistofcompartimenten en hun
electrolyt-verschillen, de mechanismen van vochttransport, ook in de
glomerulus van de nier. Tevens wordt aandacht besteed aan verschillende
nieraandoeningen en oedeem.
Je krijgt inzicht in de bouw, functie en de regeling van het hart, het
hartritme, de hartcyclus, de pompfunctie van het hart en stoornissen
hierin zoals hartfalen. Informatie wordt gegeven betreffende recente
studies in diastolisch hartfalen en genderverschillen in hartziekten.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de thorax en aan het maken van
diagnostische beelden van het hart met name met behulp van ultrageluid.
Ook wordt aandacht besteed aan determinanten van bloedstroming. Tot slot
leer je anamnestisch en fysisch-diagnostisch om te gaan met de klacht
hartkloppingen en om te gaan met emoties.
De rol van de nieren in de volumeregulatie zal aan bod komen. Hiertoe
worden de bouw en functie van de verschillende onderdelen van het nefron
behandeld, evenals de regulatie van de arteriële bloeddruk. Tevens
verwerf je inzicht in de regulatie van het zuurbase evenwicht en de
stoornissen die hierin kunnen optreden. Ook wordt er aandacht besteed
aan geneesmiddelen die van invloed zijn op de bloeddruk, en aan het
effect van inspanning op de bloedsomloop.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. F.J. van Ittersum

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het
vak heb je toegang tot de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BCV15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. J. van der Velden
Examinator prof. dr. J. van der Velden
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.