Circulatie en vasculaire stoornissen

2019-2020

Doel vak

Zoveel mogelijk aan de hand van patiënten-casussen zullen docenten in de
cursus Circulatie en vasculaire stoornissen de aandacht vestigen op
pathofysiologie en behandeling van ziekten van hart en bloedvaten.

Inhoud vak

Zoveel mogelijk aan de hand van patiënten-casussen zullen docenten in de
cursus Circulatie en vasculaire stoornissen de aandacht vestigen op
ziekten van hart en bloedvaten. Cardiologen, gynaecologen, dermatologen,
vaatchirurgen, radiologen, huisartsen en internisten van diverse
subspecialisaties zullen daarvan de klinische kant belichten, en vooral
fysiologen de preklinische kant (pathofysiologie).
Aan de orde komen zo een breed scala aan ziektebeelden en fysiologische
processen: waaronder bloeddruk en bloeddrukregulatie, farmacotherapie
van hypertensie en diabetes, acute coronaire syndromen (en de
farmacotherapie daarvan), hartfalen, aneurysmachirurgie, perifeer
arterieel vaatlijden, volumeregulatie, hemostase, stoornissen die
gepaard gaan met bloedverlies of juist trombose, ziekten van de veneuze
en lymfatische afvloed van vocht uit de benen en vasculaire complicaties
van de zwangerschap.
In deze cursus is er eveneens aandacht voor communicatie in lastige
situaties: een tweetal communicatiepractica staan daarvoor ingeroosterd.
In het programma is er ook expliciet aandacht voor wetenschappelijke
vorming: de pathofysiologie en epidemiologie van een hartritmestoornis
als het stellen en beantwoorden van een klinisch relevante vraag zijn
daarvoor uitgangspunt.
In algemene zin zal gelden (ook bij de toetsing) dat casussen van
patiënten uitgangspunt zijn voor de bestudering van de - veelal
ziektegerichte - literatuur. Dit om de vertaling van theorie (ziekte ->
klachten, symptomen en aanvullende diagnostiek, therapie en prognose)
naar praktijk (klachten, symptomen -> aanvullende diagnostiek ->
diagnose, therapie en prognose) eenvoudiger te maken.

Onderwijsvorm

Practicum, Hoorcollege, Studiegroep, Meet-the- expert bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6). Daarnaast zullen
enkele elementen van de cursus ook getoetst worden in de stationstoets
(STAT) aan het einde van dit semester.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. E.C. Eringa

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BCVS16
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. A. Thijs
Examinator dr. A. Thijs
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep, Overig, Practicum