Groei en ontwikkeling

2019-2020

Doel vak

In de cursus Groei en ontwikkeling wordt een pasgeborene gevolgd in de
ontwikkeling tot (bijna) volwassene.

Inhoud vak

In de cursus Groei en ontwikkeling wordt een pasgeborene gevolgd in de
ontwikkeling tot (bijna) volwassene. Deze levensfase wordt gekenmerkt
door groei, door ontwikkeling van functies en orgaansystemen en door
aanpassing aan de buitenwereld met al zijn kansen en bedreigingen.
In de cursus komen vele facetten van die groei en ontwikkeling aan de
orde, waarbij aandacht wordt besteed aan wat als normaal kan worden
beschouwd (met alle variatie die daarin mogelijk is) en aan wat als
abnormaal (pathologisch) moet worden gezien. Daarbij zal blijken dat
veel van onze kennis over wat normaal is (de fysiologie en de
psychologie) is verkregen en verdiept door bestudering van het abnormale
(de pathologie).
Het contact met de fysieke buitenwereld, vol van micro-organismen, en de
reactie daarop van het lichaam heeft een prominente plaats in de cursus,
evenals de psychosociale en motorische ontwikkeling. Ook de preventieve
geneeskunde (vroegtijdig herkennen van en reageren op abnormale groei en
ontwikkeling, vaccinaties, bevorderen van hygiëne) krijgt veel aandacht.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum, Studiegroep,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. L.M.C. Nauta-Jansen

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BGO15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. A.F. Nagelkerke
Examinator drs. A.F. Nagelkerke
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.