Huid en afweer

2019-2020

Doel vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de opbouw van DNA, cellen en
in het bijzonder de huid.

Inhoud vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de opbouw van DNA, cellen en
in het bijzonder de huid. In de eerste week zullen we ingaan op
transcriptie, translatie en DNA replicatie en repair. Ook zullen we de
subcellulaire opbouw van een cel behandelen. Tevens komt in deze week
het onderwijsproces van het hele semester aan de orde en het werken in
studiegroepen. Je leert meer over de diverse rollen van een moderne arts
en wat de geheimhoudingsplicht inhoudt. In de tweede week behandelen we
de opbouw van de huid en huidreacties. In deze week krijg je een
inleiding in basisvakken als fysiologie, pathologie en biochemie, zowel
theoretisch als praktisch. De derde week staat in het thema van
huidletsel en herstel, met verbranding van de huid als typisch
voorbeeld. Hoe leidt verbranding tot celschade, welke soorten celschade
zijn er en wat gebeurt er op cellulair niveau bij wondherstel? Ook
zullen we de rol van het immuunsysteem in het bestrijden van pathogenen
behandelen. De laatste week staan huidafwijkingen centraal met
specifieke aandacht voor non-melanoma huidkanker.
Ook zullen we in de laatste week aan de hand van een aantal slotcolleges
een overzicht geven van de studiestof en kun je vragen stellen. Iedere
week zijn er diverse interactieve patiëntcolleges waarbij je vragen kunt
stellen aan een patiënt met eczeem of brandwonden. Zo maak je al direct
kennis met vele facetten van het werk als arts: Klinisch redeneren start
direct en ook de arts patiënt relatie krijgt de nodige aandacht. Naast
de colleges zijn er diverse practica tijdens de cursus. Zo leer je hoe
je de huid moet inspecteren, zijn er computerpractica over de cellulaire
opbouw van de huid en ga je het laboratorium in om met cellen te werken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een digitaal afgenomen Cursusafhankelijke Toets
(CAT). Voorwaarde voor het behalen van de cursus en het toekennen van de
studiepunten is de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof staat in
de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

• Coördinator: Prof. dr. J. van Horssen
• Examinator: Prof. dr. J. van Horssen

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BHA15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. J. van Horssen
Examinator dr. J. van Horssen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Studiegroep*, Hoorcollege, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.