Infectie en inflammatie

2019-2020

Doel vak

In de cursus Infectie en inflammatie vestigen we de aandacht op ziekten
waarvan de kern een inflammatoire respons is.

Inhoud vak

In deze cursus worden ziektebeelden besproken waarin de inflammatoire
respons van de patiënt een centrale rol speelt, zoals bij infecties,
reumatische aandoeningen en huidziekten. Deze respons kan ontstaan door
infectie met een micro-organisme, zoals de pneumokok bij een pneumonie,
maar deze kan ook het gevolg zijn van een immuunrespons tegen
lichaamseigen antigenen (zoals bij reumatoïde artritis en SLE) of tegen
antigenen van buitenaf (zoals bij een allergisch reactie).
Symptomen als koorts, roodheid, zwelling en pijn zijn uiting van een en
dezelfde ontstekingsreactie, ongeacht de oorzaak. Zo kan de klinische
presentatie van bijvoorbeeld bacteriële artritis en jicht sterk op
elkaar lijken. Ook het onderscheid tussen een exantheem bij een
virusinfectie en een geneesmiddelreactie blijkt in de praktijk lang niet
altijd eenvoudig. Atopie en allergische reactie zijn eigenlijk
overmatige inflammatoire responsen op een antigeen dat geen inflammatie
zou moeten uitlokken. Bovendien kan de huid bij uitstek systemische
inflammatoire reacties tonen (denk aan SLE, syfilis, mazelen,
erysipelas, geneesmiddelreacties, urticaria). Wanneer we de
inflammatoire respons proberen te dempen met prednison voor bijvoorbeeld
reumatische ziekten, kan juist het remmen van onze
verdedigingsmechanismen tot infectieuze problemen leiden.
Infectieziekten en microbiologie komen gedurende de gehele cursus in
verschillende onderwijsvormen (in leerboeken, colleges, studieopdrachten
en practica) aan bod: beginselen van infectieziekten, basisprincipes van
microbiologie, koorts, sepsis en veelvoorkomende infecties (zoals
urineweginfecties en pneumonie, huidinfecties, meningitis,
virusinfecties). Hierna ook de behandeling met verschillende
antimicrobiële middelen: de mogelijkheden en moeilijkheden (zoals
veelvoorkomende allergische reacties en het steeds prangender probleem
van resistentie tegen deze middelen) en later in de cursus de minder
alledaagse infectieziekten: ‘the big three: malaria (en andere
tropenziekten), hiv & tbc’, ons afweersysteem en welke infecties een
grote kans maken bij verschillende vormen van verminderde afweer (zoals
bij behandeling met immunosuppressiva of bij neutropenie). In week twee
en drie komen dermatologie en reumatologie uitgebreid aan bod:
huidinfecties, eczeem, mycosen, psoariasis, acné met tevens een
uitgebreid, fraai geïllustreerd en zeer educatief computer-ondersteund
practicum PROVOKE. Wat betreft reumatologie zijn belangrijke onderwerpen
als artrose, reumatoïde artritis (RA), spondylitis ankylopoetica
('ontsteking van de wervelkolom die kromming veroorzaakt'), SLE,
polymyalgia reumatica, kristalartropathie en infectieuze artritis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een digitaal afgenomen Cursusafhankelijke Toets
(CAT). Voorwaarde voor het behalen van de cursus en het toekennen van de
studiepunten is de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).
Een aantal practica zal getoetst worden tijdens het stationstentamen 2.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Coördinatoren: Mw. dr. M.K. Bomers/mw. drs. T.A.M. Hekker
Examinatoren: Mw. dr. M.K. Bomers/mw. drs. T.A.M. Hekker

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BINF15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. M.K. Bomers
Examinator dr. M.K. Bomers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.