Leefstijl en gezondheidszorg

2019-2020

Doel vak

In de cursus wordt ingegaan op de verschillende determinanten van
gezondheid en wordt expliciet de nadruk gelegd op de invloed van
leefstijl, (werk)omgeving, het systeem van preventie en zorg en het
beleid wat hiermee samenhangt.

Inhoud vak

Het centrale uitgangspunt van deze cursus zijn de determinanten van
gezondheid zoals die destijds door de Canadese minister van
Volksgezondheid Lalonde zijn beschreven en door het RIVM in haar
Toekomstverkenningen Volksgezondheid zijn overgenomen. In dit
determinantenmodel wordt de gezondheid van het individu maar ook van de
populatie beïnvloed door de omgevingsdeterminanten van leefstijl,
fysieke en sociale omgeving, en het systeem van preventie en zorg, naast
de genetische en biologische factoren die bijdragen aan gezondheid en
ziekte. In de cursus zal worden ingegaan op deze verschillende
determinanten en wordt expliciet de nadruk gelegd op de invloed van
leefstijl, (werk)omgeving, het systeem van preventie en zorg en het
beleid wat hiermee samenhangt. Klachten en ziekten van het
bewegingsapparaat vormen de medische inhoud van deze cursus. Om een
praktisch inzicht te bevorderen zijn naast een aantal practica ook
praktijkbezoeken aan patiënten verenigingen opgenomen in deze cursus.
Tot slot worden enkele e-learning modulen als zelfstudie aangeboden als
verdere verdieping en oefening van de leerstof.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, E-learning

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoordinator: mw. dr. A. de Wind

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BLSGZ15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. M.B.M. Soethout
Examinator dr. M.B.M. Soethout
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.