Landelijke voortgangstoets

2019-2020

Overige informatie

Zie de CANVAS course voor meer informatie.

Algemene informatie

Vakcode M_BLVGT16
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. A.A. Meiboom
Examinator drs. A.A. Meiboom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.