Metabole systemen

2019-2020

Doel vak

De cursus geeft een overzicht van de bouw en functie van de longen en de
bouw en functie van maag, darm, lever en pancreas.

Inhoud vak

De cursus geeft een overzicht van de bouw en functie van de longen en de
bouw en functie van maag, darm, lever en pancreas.
In week één staat de ademhaling centraal. Hierbij wordt de structuur en
functie van de longen, de fysica van de ademhaling en de relatie tussen
ademhaling en circulatie behandeld. Daarnaast komen ook de bouw en
functie van de luchtwegen en de relatie tot slikken en de barrières
tussen milieu exterieur en interieur aan de orde. In week twee, drie en
vier staat de stofwisseling centraal. Bouw en functie van de darmen, het
metabolisme van voedingsstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten) en de
rol van voeding worden behandeld. Daarnaast staan de
regulatiemechanismen van de spijsvertering en de functie van de
betrokken organen op het programma. Naast de biochemie en de fysiologie
van de luchtwegen en de spijsvertering wordt geleerd hoe een anamnese
voor hoesten en een lichamelijk onderzoek op de longen uitgevoerd moeten
worden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum, Studiegroep

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. W.J. van der Laarse

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingetekend staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BMS15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. M. van Egmond
Examinator prof. dr. M. van Egmond
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.