Medisch wetenschappelijk onderzoek 1

2019-2020

Doel vak

In het vak Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 1 maak je kennis met
klinische genetica en met het opzetten en uitvoeren van medisch
wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud vak

In het vak Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 1 maak je kennis met
klinische genetica en met het opzetten en uitvoeren van medisch
wetenschappelijk onderzoek. In de eerste week ligt het accent op het
aanleren van klinische genetica. Je leert de diverse vormen van
overerving herkennen, leert methodes om nieuwe hoogrisico en laagrisico
ziektegenen/allelen te identificeren, en kan de kans op aanwezigheid van
ziekte en dragerschap in diverse settings herkennen en berekenen. Je
leert het Hardy-Weinberg principe, en de factoren die dit principe
verstoren. Je leert begrippen als heritability uitleggen.
In week 1 t/m 3 besteden we aandacht aan het opzetten van medisch
wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden de belangrijkste
(epidemiologische) onderzoeksvormen belicht, leer je vraagstellingen
formuleren, doe je ervaring op met het werken met een databestand en
leer je hoe je gegevens kunt analyseren met behulp van de statistiek. In
deze weken gaan we aan de slag met het uitvoeren van een eigen onderzoek
dat in teams zal worden gepresenteerd middels een posterpresentatie op
een symposium in week 4. In deze weken gaan we tevens verder met het
aanleren van de basisprincipes van klinische genetica.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computerpracticum, Computer
Ondersteund Onderwijs

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Cursuscoördinator: Dr. N.M. van Schoor
Vice-cursuscoördinator: Dr. P.J.G. Zwijnenburg

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BMWO115
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. N.M. van Schoor
Examinator drs. N.M. van Schoor
Docenten drs. E.R. Mulder
G. Jongeneel MA
S. Remmelzwaal MA
L.A. Hartman
N.A.-Schuster MA
dr. N.M. van Schoor
H.B. Wolff
dr. Q. Waisfisz
P.J.G. Zwijnenburg MA
dr. S.I.M. Alsters

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Studiegroep*, Hoorcollege, Overig, Computerpracticum, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.