Neurologie en oogheelkunde

2019-2020

Doel vak

In deze cursus zullen de belangrijkste neurologische en oogheelkundige
ziektebeelden worden behandeld, met het accent op ziektebeelden die elke
arts moet kunnen herkennen omdat ze 1) acuut handelen nodig maken of 2)
heel veel voorkomen.

Inhoud vak

In deze cursus zullen de belangrijkste neurologische en oogheelkundige
ziektebeelden worden behandeld, met het accent op ziektebeelden die elke
arts moet kunnen herkennen omdat ze 1) acuut handelen nodig maken of 2)
heel veel voorkomen. Voorbeelden van de eerste categorie zijn acute
neurologische uitval, zoals het cerebrovasculaire accident (CVA) en het
acuut rode pijnlijke oog; voorbeelden van de tweede categorie zijn
aandoeningen als migraine en cataract.
In de moderne geneeskunde nemen de diagnostische en therapeutische
mogelijkheden snel toe. Denk wat betreft diagnostiek aan MRI en OCT-
scan, denk wat betreft behandeling aan epilepsiechirurgie, behandeling
van MS met monoklonale antistoffen en behandeling van macula-oedeem bij
diabetes met anti-VEGF. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om de
moderne techniek. Het gaat er uiteindelijk om dat je als arts een idee
hebt hoe een probleem opgelost moet worden. Vaak hebben we daarbij de
moderne techniek nodig. Altijd moeten we daarbij systematisch redeneren.
Binnen de neurologie en oogheelkunde zijn daar strategieën voor. Dat
alles is niet in vier weken te leren. Gelukkig kunt u hieraan in de
master verder werken. In deze cursus kunnen we wél een mooi begin maken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Computerpracticum, Computer Ondersteund
Onderwijs, Studiegroep.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. J. van Horssen

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Voor de start van het collegejaar krijg je automatisch toegang
tot de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BNO16
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. B.W. van Oosten
Examinator dr. B.W. van Oosten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Overig, Studiegroep, Computerpracticum, Practicum