Schade, afweer en herstel

2019-2020

Doel vak

In deze cursus wordt een aantal belangrijke groepen van ziekteprocessen
besproken, vanuit een pathobiologisch perspectief en met dwarsverbanden
naar klinische problematiek.

Inhoud vak

In deze cursus wordt een aantal van de belangrijkste groepen van
ziekteprocessen besproken, vanuit een pathobiologisch perspectief en met
dwarsverbanden naar klinische problematiek. Cel- en weefselschade, en
reacties daarop, komen als eerste aan de orde, deels recapitulerend wat
in jaar 1 behandeld werd en om hierna in te kunnen gaan op acute en
chronische ontstekingsprocessen, als herstelreacties maar ook als
belangrijke en veel voorkomende oorzaken van ziekte. Met de behandeling
van deze onderwerpen is de basis gelegd voor een goed begrip van een
enorm aantal ziekten die in het medisch curriculum aan de orde komen.
Verder wordt ingegaan op de adaptieve immuunrespons, het ontstaan en de
werking van verschillende typen van B- en T-lymfocyten en van
antistoffen, en de wijze waarop de hoge specificiteit van de adaptieve
immuniteit tot stand komt. In het verlengde daarvan worden
pathofysiologische mechanismen van dysfunctie van het afweersysteem
behandeld: hypersensitiviteitsreacties, aangeboren en verworven
immunodeficiënties (inclusief AIDS) en auto-immuunziekten. Eén en ander
wordt mede aanschouwelijk gemaakt door klinisch onderwijs.

De cursus heeft een hoge informatiedichtheid en doet een aanzienlijk
beroep op de student, in betrekkelijk korte tijd deze essentiële
onderdelen van de ziekteleer te kunnen overdragen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer ( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. P. van der Valk

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BSAH15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. R.E. Mebius
Examinator prof. dr. R.E. Mebius
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Computer Ondersteunend Onderwijs, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.