Sekse, seksualiteit en relaties

2019-2020

Doel vak

De cursus beoogt een kennismaking te realiseren met de seksuologie.

Inhoud vak

De cursus beoogt een kennismaking te realiseren met de seksuologie. Vele
aspecten van de normale geslachts- en genderontwikkeling, van
seksualiteit ,en de seksuele responscyclus gedurende de levensloop komen
aan de orde.
Daarbij is er veel aandacht voor de seksuologische aspecten
vanbelangrijke mijlpalen als de prenatale sekse- en
hersendifferentiatie, de puberteit, de menstruele cyclus, de menopauze
en het ouder worden. De ontwikkeling van sekse, gender en seksualiteit
wordt toegelicht vanuit de genetica, de anatomie en de fysiologie. Ook
de rol van hormonen wordt besproken. Vanuit gynaecologisch oogpunt wordt
stilgestaan bij onder
andere gynaecologische buikpijn, abnormaal vaginaal bloedverlies,
genitale
prolaps en incontinentie. Urologisch worden ondermeer anatomische en
congenitale afwijkingen van de geslachtsorganen van de man, alsook
bemoeilijkte mictie besproken. Daarbij wordt niet voorbijgegaan aan hun
invloed op seksualiteit.
Er wordt verder aandacht besteed aan seksueel overdraagbare aandoeningen
en aan gevolgen van ziektes voor het seksuele functioneren. Deze cursus
geeft tevens een inleiding tot de seksuologische diagnostiek en
behandeling. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het leren
spreken over seksualiteit (bijvoorbeeld bij het afnemen van een
anamnese), aan (de voorbereiding op) het andrologisch en gynaecologisch
onderzoek en aan het kennismaken met specifieke therapeutische
interventies vanuit het biopsychosociale model.
Naast deze thema’s worden eveneens afwijkende seksuele gedragspatronen
en seksuele grensoverschrijdingen binnen en buiten de
hulpverleningssituatie besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Bijeenkomst

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (≥ 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Cursuscoördinator: Dr. B.P.C. Kreukels, Drs. B.C. Coumou
Vice-cursuscoördinator: Dr. W.S. Simonides
Examinator: Dr. B.P.C. Kreukels

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BSSR15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator B.P.C. Kreukels MA
Examinator B.P.C. Kreukels MA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.