Coschap Dermatologie

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Tijdens het coschap dermatologie staan de klinische condities en de
meest voorkomende huidafwijkingen centraal. Je ziet onder supervisie
zelfstandig nieuwe patiënten en maakt daar een status van. De
werkzaamheden zijn vooral op de polikliniek en waar mogelijk op de
(poliklinische) operatiekamer. Je vraagt actief feedback en verzamelt
deze in het digitale portfolio(scorion).

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt voor dit coschap uiteen in twee onderdelen:
1. Schriftelijke toets klinisch redeneren
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in o/v/g. In het feedbackboekje vind je alle
beoordelingsformulieren die hiervoor ingevuld dienen te worden.

De studiepunten voor een onderwijsonderdeel worden toegekend indien de
schriftelijke toets en functioneren op de werkplek behorend bij dit
onderdeel met een voldoende is afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

2 weken coschap

Coördinator/examinator: Mw. drs. N. Bogaards

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCDER15
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator
Examinator
Docenten drs. L.C. van der Kooij

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.