Coschap Sociale geneeskunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Het coschap sociale geneeskunde begint met een introductie tijdens een
terugkomdag, waarbij de twee sociaal geneeskundige hoofdstromen
(Maatschappij en Gezondheid en Arbeid & Gezondheid) worden toegelicht en
enkele sociaal geneeskundige vaardigheden worden geoefend. Hierna volgen
acht praktijkdagen bij een GGD, een Jeugdgezondheidszorginstelling 0-4
jaar, een Arbodienst, het Jellinekcentrum, Sanquin of het UWV en leren
onder supervisie van sociaal geneeskundigen. Tijdens het coschap vraag
je actief feedback en voer je praktijkopdrachten uit en verzamelt deze
in het digitale portfolio(scorion).
Tijdens de praktijkstage wordt een sociaal geneeskundig probleem
uitgewerkt waarover op de laatste terugkomdag een presentatie
plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

Dit coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB) waarbij zowel
het professioneel gedrag, sociaal geneeskundige vaardigheden als de
eindpresentatie beoordeeld worden. De STB wordt uitgedrukt in
onvoldoende/voldoende/goed. De studiepunten worden toegekend indien de
toets met minimaal een voldoende is afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst.

Overige informatie

2 weken coschap, inclusief 2 terugkomdagen.

Toelichting Canvas

Alle informatie staat in de canvas course. Voor de canvas course
van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCSG15
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. M.B.M. Soethout
Examinator dr. M.B.M. Soethout
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.