Keuzeonderwijs 1

2019-2020

Inhoud vak

Keuzeonderwijs kan besteed worden aan een verdieping en verbreding in
disciplines o.l.v. stafleden.
Je hebt de keuze uit verschillende vakken, tot een maximum van twee.
Deze keuzevakken kunnen gevolgd worden op een klinische afdeling, een
huisartsenpraktijk, een extramurale zorginstelling maar ook een
preklinische of andere universitaire afdeling. Gedurende de stage vraag
je actief feedback en verzamel deze in het digitale portfolio.
Een overzicht en een beschrijving van alle beschikbare keuzevakken in
VUmc en geaffilieerde ziekenhuizen zijn via Canvas te raadplegen.

Naast het vaste aanbod is er ook de mogelijkheid om zelf keuzeonderwijs
te regelen.

Voor zowel het reguliere aanbod als het door je zelf geregelde
keuzeonderwijs geldt dat je vroegtijdig de noodzakelijke
aanvraagformulieren in orde moet hebben (10 weken voor aanvang). Voor de
juiste gang van zaken en de benodigde formulieren: raadpleeg Canvas.

Toetsvorm

Bij keuzeonderwijs wordt elk keuzevak afzonderlijk getoetst aan de hand
van het beoordelingsformulier met instructie, zie hiervoor de
handleiding toetsing op Canvas.

Literatuur

Zie kernboekenlijst.

Overige informatie

Duur: 8 weken

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MKO116
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. C. Meenken
Examinator dr. C. Meenken
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.