Semi-arts stage

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

De semi-artsstage is 16 weken lang. Als semiarts werk je zelfstandig
onder directe supervisie van een staflid en draag je zorg voor eigen
patiënten op zaal of tijdens polispreekuren. Belangrijk zijn
continuïteit en het longitudinaal volgen van patiënten. De semiartsstage
kan gedaan worden in allerlei klinische - en ook poliklinische
specialismen en extramuraal zoals bijvoorbeeld in de
huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde of ouderengeneeskunde. Ook
bestaat de mogelijkheid voor een stage in het buitenland. De lijst met
goedgekeurde instellingen staat op Canvas.
Voor de semi-arts stage is er een digitaal boekje in scorion dat je
gedurende de hele SAS gebruikt. Dit is het digitale portfolio. Je zult
tijdens de semi-artsstage voornamelijk getoetst worden aan de hand van
competentiegerichte korte praktijkbeoordelingen (KPB’s) waarbij
je op diverse werkzaamheden getoetst zult worden. Daarnaast kunnen
vaardigheden getoetst worden in zgn. OSATS (Objective Structured
Assessment of Technical Skills) en is het de bedoeling om een
patiëntbeoordeling op te nemen en een interprofessionele (360 graden)
feedback. Naast al deze feedback momenten zal professioneel gedrag en
beoordeling van het bekwaamheidniveau (niveau 5=achteraf supervisie)
meegenomen worden in het eindoordeel over de stage.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

De semi-arts stage wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB) t.a.v.
het functioneren tijdens de semi-arts stage. De STB wordt uitgedrukt in
een cijfer (1-10). Aan het einde van de stage ga je met het complete
dossier langs bij het onderwijssecretariaat in het KTC (5-04), zij
controleren het dossier. De examinator beoordeelt het dossier en is de
eindverantwoordelijke. Bij twijfel over het vastgestelde eindcijfer
vindt overleg plaats met de lokale begeleider en indien een aanpassing
plaats vindt wordt dit gecommuniceerd met de student.
De studiepunten worden toegekend indien de toets met minimaal een
voldoende is afgesloten. Bij een onvoldoende vindt een gesprek plaats
met de examinator (en zo nodig met de coördinator professioneel gedrag)
voor het plannen van een nieuwe SAS.

Algemene informatie

Vakcode M_MSAS15
Studiepunten 22 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. M.A. van Agtmael
Examinator prof. dr. M.A. van Agtmael
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.