Verlengde wetenschappelijke stage

2019-2020

Inhoud vak

Een verlengde wetenschappelijke stage betekent dat de reguliere
wetenschappelijke stage van 16 weken verlengd wordt met de volledige 8
weken keuzeonderwijs tot een stageperiode van 24 weken in totaal. Alleen
voorafgaand aan de start van de wetenschappelijke stage kan gekozen
worden voor deze verlenging van de wetenschappelijke stage met het
keuzeonderwijs. In de verlengde wetenschappelijke stage worden extra
leerdoelen behaald die vooraf geformuleerd en goedgekeurd worden.

De verlengde wetenschappelijke stage kan in M1, voorafgaand aan de
coschappen gedaan worden bij aanvang van de master of na de semi-
artsstage in M3.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

Bij een verlengde wetenschappelijke stage is de toetsing vergelijkbaar
met de toetsing van de reguliere wetenschappelijke stage. Bij de
beoordeling van het stagevoorstel wordt de duur van 24 weken van de
stage meegewogen. De student kiest enkele extra leerdoelen die de
verlenging van de stage rechtvaardigen en waarvan het behalen wordt
getoetst bij de eindbeoordeling van de stage.

Literatuur

Zie kernboekenlijst en de werkwijzer wetenschappelijke stage

Overige informatie

Duur van de stage: 24 weken (master jaar 1 of 3). De wetenschappelijke
stage duurt 16 weken en de verlenging 8 weken, in totaal dus 24 weken
(34 studiepunten).

e-mail: wetenschappelijkestage@vumc.nl

Algemene informatie

Vakcode M_MVWS15
Studiepunten 34 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakco√∂rdinator prof. dr. H.A.M. Brölmann
Examinator prof. dr. H.A.M. Brölmann
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.