Wetenschappelijke stage

2019-2020

Inhoud vak

Tijdens de wetenschappelijke stage voer je zelfstandig een zelfgekozen
medisch wetenschappelijk onderzoek uit. De wetenschappelijke stage duurt
regulier zestien weken, maar kan ook verlengd worden met acht weken
keuzeonderwijs. Je start met de uitvoering van een literatuurstudie en
het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Na goedkeuring van het
onderzoeksvoorstel voer je, onder supervisie, alle fasen van het
onderzoek uit. Je verzamelt en registreert gegevens, analyseert en
interpreteert deze gegevens en je reflecteert en rapporteert over de
bevindingen. De toetsing bestaat uit de beoordeling van de uitvoering
van de werkzaamheden tijdens de stage, de mondelinge presentatie van de
onderzoeksresultaten en de schriftelijke presentatie van de resultaten
in de vorm van een stageverslag in het Engels.

De wetenschappelijke stage kan in M1, voorafgaand aan de coschappen
gedaan worden bij aanvang van de master, of in M3.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

In de toets wetenschappelijke stage worden de uitvoering van de
werkzaamheden tijdens de stage, de mondelinge presentatie en het
stageverslag beoordeeld. Deze toetsing wordt verricht door de
stagebegeleider en stagecoördinator en door een referent van de
Commissie Wetenschappelijke Stages. De studiepunten worden toegekend
indien de diverse onderdelen van de beoordeling allemaal voldoende zijn
en de stage tijdig afgerond is.

Literatuur

Zie kernboekenlijst en de werkwijzer wetenschappelijke stage

Overige informatie

Duur van de stage: 16 weken (master jaar 1 of 3), 22 studiepunten.

Coördinator: prof.dr. H.A.M. Brölmann
e-mail: wetenschappelijkestage@vumc.nl

Toelichting Canvas

Voor de Canvas course kun je jezelf enrollen.

Algemene informatie

Vakcode M_MWS15
Studiepunten 22 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. H.A.M. Brölmann
Examinator prof. dr. H.A.M. Brölmann
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.