Onderzoekend leren

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak
- kent de student vormen van ontdekkend en onderzoekend leren
- kan de student de voordelen en nadelen van deze vormen opsommen
-kan de student een vorm van ontdekkend en onderzoekend leren die kiest
bij zijn of haar leerdoelen

Inhoud vak

In veel vakken worden leerlingen uitgedaagd zelf onderzoek te doen, en
belangrijke principes te ontdekken tijdens het onderzoekend leren. Deze
vormen van onderwijs passen goed bij constructivistische theorieën van
leren. In dit vak onderzoeken we de theoretische basis, en een aantal
vormen die dit soort leren in de praktijk aannemen. Ook beschrijven we
hoe ze productief kunnen worden ingezet in het voortgezet onderwijs.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Korte literatuurstudie over aspecten van ontdekkend en onderzoekend
leren.

Vereiste voorkennis

Didactiek 1, praktijk 1

Literatuur

T.b.a.

Algemene informatie

Vakcode O_MLONDLE
Studiepunten 3 EC
Periode P4, P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. B. de Vries
Examinator dr. B. de Vries
Docenten dr. B. de Vries
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege