Peergroup Fase 2

2019-2020

Doel vak

In de peergroup staat de rol als ‘professional’ centraal. Studenten
leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun visie op
onderwijs te beschrijven. Ze ontwikkelen een professionele identiteit,
waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met
eigen waarden en motieven. In peergroups reflecteren studenten op hun
handelen in de praktijk, leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren
acties en evalueren deze. Verschillende instrumenten en methodes worden
gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om
de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk
te doorgronden en hiervan te leren.

Algemene informatie

Vakcode O_MLPEERGR_2
Studiepunten 0 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. A. Handelzalts
Examinator dr. A. Handelzalts
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.