Peergroup 1

2019-2020

Doel vak

De student kan systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en
gebruikt hierbij onder meer
kennis, feedback van derden en beeldmateriaal van de eigen
praktijkuitvoering.
De student kan effectief feedback geven en ontvangen.
De student zet de opgedane inzichten tijdens de intervisie en reflectie
om in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan.

Inhoud vak

In de peergroup staat de rol als ‘professional’ centraal. Studenten
leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun visie op
onderwijs te beschrijven. Ze ontwikkelen een professionele identiteit,
waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met
eigen kennis, waarden en motieven. In peergroups reflecteren studenten
op hun
handelen in de praktijk, leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren
acties en evalueren deze. Verschillende instrumenten en methodes worden
gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om
de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk
te doorgronden en hiervan te leren.

Onderwijsvorm

Werkgroep.

Toetsvorm

Onderdeel van praktijk (geen aparte toetsvorm).

Algemene informatie

Vakcode O_MLPEERG_1F
Studiepunten 0 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. I. Pauw
Examinator dr. A. Handelzalts
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep