Vak nog zonder naam

2019-2020

Doel vak

zie opm bij inhoud

Inhoud vak

Deze teksten moeten overeen komen met de andere tekst over peergroup die
al is aangeleverd.

Onderwijsvorm

zie opm bij inhoud

Toetsvorm

zie opm bij inhoud

Algemene informatie

Vakcode O_MLPEERG_2F
Studiepunten 0 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. I. Pauw
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep