Praktijkonderzoek 1

2019-2020

Doel vak

Tijdens praktijkonderzoek 1 en 2 vullen studenten de tijdens hun master
opgedane onderzoeksvaardigheden aan met onderzoeksvaardigheden voor de
eigen onderwijspraktijk.

Inhoud vak

In praktijkonderzoek 1 richt de opdracht zich primair op het leren
herkennen, waarderen en gebruiken van verschillen type bronnen
(praktijkbronnen, vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur) om
praktijkproblemen te analyseren en te duiden. Studenten krijgen
handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te
beoordelen op kwaliteit en bruikbaarheid voor de (eigen) praktijk.

Onderwijsvorm

De begeleiding vindt plaats op het instituut en bestaat uit de volgende
vormen: college en werkcolleges.

Toetsvorm

Praktijkonderzoek 1 wordt afgesloten met een onderbouwd advies voor de
(eigen) praktijk

Literatuur

Relevante en actuele artikelen over verschillende thema's die gekoppeld
zijn aan kernpraktijken uit fase 2 en 3. De artikelen worden
beschikbaar
gesteld, en zelf opgezocht

Overige informatie

Binnen Didactiek 1 en 2 hebben de studenten kennisgemaakt met het
toepassen van relevante bronnen, waaronder onderzoeksartikelen, om
praktijksituaties te duiden.

Algemene informatie

Vakcode O_MLPROZ_1
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. H.B. Westbroek
Examinator dr. H.B. Westbroek
Docenten dr. O.P.M. van Buuren
dr. H.B. Westbroek
drs. J.K.W. Riksen
dr. J.M.H. Swennen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
ir. E.J.F. Scheringa
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. B. Klein
dr. B. de Vries
drs. A.J.C. Monquil
drs. J.B. Penninx
drs. L.A. van der Bruggen
drs. W. Jongejan
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. T. Bosma
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
W. Maas
drs. H. Stouthart
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. J. Quartel MA
prof. dr. M. Meeter
drs. J. Gnodde
J. Quartel MA
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep