Praktijkonderzoek 1

2019-2020

Doel vak

Tijdens het praktijkonderzoek vullen studenten de tijdens hun master
opgedane onderzoeksvaardigheden aan met onderzoeksvaardigheden voor de
eigen onderwijspraktijk.

Inhoud vak

In praktijkonderzoek 1 richt de opdracht zich primair op het leren
herkennen, waarderen en gebruiken van verschillen type bronnen
(praktijkbronnen, vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur) om
praktijkproblemen te analyseren en te duiden. Studenten krijgen
handvatten aangereikt om bronnen te zoeken en te beoordelen op kwaliteit
en bruikbaarheid voor de (eigen) praktijk.

Onderwijsvorm

De begeleiding vindt plaats op het instituut en bestaat uit de volgende
vormen: college en werkcolleges.

Toetsvorm

Praktijkonderzoek 1 wordt afgesloten met een onderbouwd advies voor de
(eigen) praktijk.

Literatuur

Relevante en actuele artikelen over verschillende kernpraktijken die in
fase 1 en 2 aan de orde zijn geweest. De artikelen worden beschikbaar
gesteld, en zelf opgezocht

Overige informatie

Binnen Didactiek 1 en 2 hebben de studenten kennisgemaakt met het
toepassen van relevante bronnen, waaronder onderzoeksartikelen, om
praktijksituaties te duiden

Algemene informatie

Vakcode O_MLPROZ_1F
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. H.B. Westbroek
Examinator dr. H.B. Westbroek
Docenten prof. dr. M. Meeter
dr. O.P.M. van Buuren
R.B. van der Vos
dr. B. de Vries
drs. A.J.C. Monquil
drs. J.B. Penninx
W. Maas
drs. H. Stouthart
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. L.A. van der Bruggen
dr. H.B. Westbroek
drs. J.K.W. Riksen
dr. J.M.H. Swennen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. W. Jongejan
dr. T. Bosma
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
drs. J. Quartel MA
drs. J. Gnodde
R.M.C. Canisius
J. Quartel MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep