Vernieuwend Onderwijs

2019-2020

Doel vak

De student kan beschrijven hoe het onderwijs in Nederland in de
afgelopen eeuwen vormgegeven is en hoe door de eeuwen heen met het
onderwijs antwoord gegeven is op vragen als: wat willen we onze kinderen
leren; waartoe dient onderwijs en hoe geven we onderwijs vorm?
De student kan een aantal vernieuwende vormen van VO-onderwijs opsommen
(traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori, Dalton, Steiner e.a.
en vernieuwende onderwijsconcepten zoals gepersonaliseerd
leren/Kunskapsskolan, leergemeenschapsscholen) en beschrijven wat de
achterliggende ideeën zijn die deze vernieuwingen motiveren.
De student kan een beredeneerd oordeel vormen over voor- en nadelen van
vernieuwingen en ongeteste aannames en kritische implementatiedetails
benoemen.
De student kan een eigen vraag over vernieuwend onderwijs formuleren
(vanuit historisch perspectief, conceptueel perspectief, filosofisch
perspectief, praktijkperspectief, veranderingsperspectief of
opbrengstperspectief) en een plan maken voor het verkrijgen van
antwoorden tijdens het schoolbezoek.
De student kan de eigen vraag over vernieuwend onderwijs beantwoorden
met gebruikmaking van de aangeboden theorie, de bijeenkomsten en het
schoolbezoek.

Inhoud vak

In het Nederlandse onderwijs, zeker in competitieve markten als de
Amsterdamse, wordt continue vernieuwd. Scholen sturen bijvoorbeeld aan
op het implementeren van gepersonaliseerd leren, of projectmatig werken,
of onderwijs in gemengde stamgroepen. In het vak bezoeken we een
aantal vernieuwingsscholen en analyseren hun beweegredenen en
implementatie.

Onderwijsvorm

Werkcolleges / schoolbezoeken.

Toetsvorm

Schriftelijke analyse van een schoolvernieuwing a.d.h. van
wetenschappelijke- en vakliteratuur.

Vereiste voorkennis

Didactiek 1, praktijk 1

Literatuur

Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek. Over de pedagogische paragraaf
in onderwijs, opleiding en vorming.
https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZscxxnwJS_Tijd-voor-pedagogiek-oratie-Gert-
Bray, B., Mc Claskey, K. (2010). Personalization vs Differentiation vs
Individualisation (Canvas)
Marshall, C. (2017). Montessori education: a review of the evidence
base. npj Science of learning 2:11
https://www-nature-com.vu-nl.idm.oclc.org/articles/s41539-017-0012-7
Onderwijsinspectie (2017). De staat van ons onderwijs
Rooy, de P. (2018). Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland.

Algemene informatie

Vakcode O_MLVNON
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. Y.G. Meindersma
Examinator drs. Y.G. Meindersma
Docenten drs. Y.G. Meindersma
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege