Vergelijkende Onderwijskunde: VO in het buitenland

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak
- kent de student de belangrijkste verschillen die er bestaan tussen
onderwijssystemen in de westerse wereld, specifiek in het voortgezet
onderwijs.
- kan een student duiden hoe deze invloed hebben op het onderwijs en de
ervaringen in de klas.

Inhoud vak

Internationaal bestaan grote verschillen tussen hoe het onderwijssysteem
is opgebouwd, hoe examinering en accreditatie werkt, en welke tradities
het lesgeven in verschillende landen beïnvoeden. Hierbij ligt de nadruk
op Vlaanderen, waarmee we een taal delen en een accreditatie-
organisatie, maar waar het onderwijs flink anders is georganiseerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges / gastcolleges.
Bij het vak hoort een (facultatieve) studiereis naar het buitenland,
waar we een andere vorm van onderwijs inrichten met eigen ogen
aanschouwen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. In het verleden zijn
studiereizen naar Gent en naar Florida gemaakt.

Toetsvorm

Korte literatuurstudie waarin het Nederlandse voortgezet onderwijs op
een thema met dat in een ander land (e.g., Vlaanderen) wordt vergeleken.

Vereiste voorkennis

Didactiek 1, praktijk 1

Literatuur

Onderwijsinspectie (2017). De staat van ons onderwijs
OESO (2017). Education at a glance.

Algemene informatie

Vakcode O_MLVOBU
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. H.R. Goudsmit
Examinator drs. H.R. Goudsmit
Docenten drs. H.R. Goudsmit
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege