Tweetalig Onderwijs

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak heb je een beeld van het TTO binnen het
Nederlandse VO en beschik je over basale vaardigheden om de Engelse taal
op een zinvolle manier als instructietaal én als leertaal in te zetten.

Inhoud vak

Op hoe langer hoe meer scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden
(TTO). Het doel van dit type onderwijs is dat leerlingen tegelijk met
vakinhoud ook Engels leren. Soms pakt dit goed uit, maar het kan ook
zijn doel voorbij schieten. Hoe zit dit? Het gebruik van de doeltaal
(Engels in dit geval) leidt niet bij voorbaat tot het leren van Engels.
Leerzaam inzetten van de doeltaal is gebonden aan allerlei didactische
voorwaarden waarvan de docent zich vaak maar beperkt bewust is. Het
gevolg kan heel goed zijn dat leerlingen bij veel vakken nauwelijks
Engels bijleren ten opzichte van het Engels dat zij al beheersten, en
bovendien minder vakinhoud meekrijgen dan in het Nederlands het geval
zou zijn omdat de docent zich omslachtig in een vreemde taal uitdrukt.
Doeltaal-Leertaal onderzoek geeft inzicht in de vraag welk didactisch
instrumentarium er nodig is om leerlingen op leerzame manier onder te
dompelen in de vreemde taal, terwijl er tegelijkertijd ook vakinhoud
wordt overgebracht. Binnen het vak onderzoeken we wat dit betekent voor
de TTO-praktijk binnen Nederlandse VO-scholen, en hoe goed TTO-onderwijs
eruit moet zien.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Kort literatuurverslag, of onderzoek binnen de eigen praktijk (als hier
TTO-onderwijs voorkomt).

Vereiste voorkennis

Didactiek 2, Praktijk 1

Literatuur

Nog niet bekend.

Algemene informatie

Vakcode O_MTTO
Studiepunten 3 EC
Periode
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. S. Donszelmann
Examinator drs. S. Donszelmann
Docenten drs. S. Donszelmann
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege