Big Data in Psychology

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van wetenschappelijk onderzoeksvaardigheden en het krijgen
van inzicht in de voordelen van het verwerven en analyseren van "Big
Data" op het gebied van Cognitieve en Biologische Psychologie.
Hoofdzakelijk: (1) formulering van een onderzoekshypothese met
betrekking tot een experiment met een groot volume aan gegevens; (2)
begrijpen hoe dergelijke gegevens verwerkt en geanalyseerd kunnen
worden; (3) een onderzoeksvoorstel schrijven en presenteren.

Inhoud vak

Door de toenemende digitalisering in de samenleving, verhoogde
internationale samenwerking, data-sharing en technologische vooruitgang,
is er een enorme toename van het volume en de complexiteit van datasets
die worden geanalyseerd in de moderne wetenschap. Een social media
experiment, brain imaging studie of een DNA sequencing project omvat al
snel terabytes aan informatie. Grote volumes aan gegevens, vaak
aangeduid als "Big Data", hebben veel voordelen (meer informatie,
verhoogde statistische power, opsporen van eerder onbekende relaties),
maar daardoor is er wel behoefte aan speciale strategieën en
benaderingen om de data te beheren (overdracht, opslag, bijhouden en
delen) en de gegevens te verwerken en analyseren (opschonen,
visualiseren, doorzoeken, statistiek, exploreren). Daarnaast moeten
concepten zoals ethiek en informatie privacy worden overwogen. In deze
cursus zijn grote data sets uit experimenten in cognitieve en / of
biologische psychologie het centrale thema. In de individuele
tutorbijeenkomsten lopen de leerlingen door de volgende stappen (1); Het
verkrijgen en onderzoeken van de datasets en het opstellen van een
hypothese op basis van klassieke methoden van de cognitieve /
biologische psychologie; (2) de gegevens voorbereiden voor analyse; (3)
het uitvoeren van de analyse en het interpreteren van het
resultaat; (5) een onderzoeksvoorstel schrijven en het voorstel
presenteren met PowerPoint

Onderwijsvorm

Twee hoorcolleges, werkgroepen, opdrachten.

Toetsvorm

- Verslag
- Presentatie op mini-symposium
- Opdrachten
- Aanwezigheidsverplichting voor werkgroepen

Literatuur

Syllabus (pdf format) met gefaseerde beschrijving van alle opdrachten
tijdens de werkgroepen.
Additionele literatuur, die tijdens de cursus beschikbaar komt.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege en de werkgroep, en voor het tentamen. Dit is mogelijk vanaf 3 september.

Algemene informatie

Vakcode P_BBDPSY
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D. van t Ent
Examinator dr. D. van t Ent
Docenten dr. D. van t Ent

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum