Biologische en Cognitieve Psychologie

2019-2020

Doel vak

Inzicht verwerven in de structuur en functie van het zenuwstelsel en in
de manier waarop het zenuwstelsel basale mentale functies mogelijk
maakt.

Inhoud vak

De cursus begint met een inleiding in de structuur en functie van het
zenuwstelsel. Daarna worden mentale functies besproken, eerst vanuit een
functioneel perspectief, daarna vanuit een biologisch perspectief. De
functies die aan de orde komen zijn: waarneming, aandacht, geheugen,
motoriek, taal en beslissen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
Contacturen: 252 (40 hoorcollege, 20 werkgroep, 6 tentamen, 186
zelfstudie)

Toetsvorm

- Tussentoets (meerkeuzevragen) en Eindtoets (meerkeuzevragen). Weging:
50% tussentoets, 50% eindtoets. Het gemiddelde van beide toetsen
moet voldoende zijn.
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

In de tentamenweerk van periode vier kan een onvoldoende totaal
resultaat worden herkanst in één hertentamen over de gehele stof.

De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin ze
behaald zijn.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van 2 aparte studieboeken.
Voor het Biologische Psychologie deel: Carlson - Physiology of Behavior
(12th Ed). Pearson. Verkrijgbaar in de VU boekhandel.
Voor het Cognitieve Psychologie deel: Goldstein, E.B., & Van Hooff, J.C.
(2018). Cognitive Psychology (1st edition). Cengage (EMEA Edition):
United Kingdom. Verkrijgbaar in de VU boekhandel.

Overige informatie

Dit vak wordt gecoördineerd door Dr. Dennis van 't Ent en prof. dr.
Chris Olivers.
Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege en de werkgroep, en voor het tentamen. Dit is mogelijk vanaf 3 september

Algemene informatie

Vakcode P_BBIOCOG
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D. van t Ent
Examinator prof. dr. C.N.L. Olivers
Docenten dr. D. van t Ent
dr. S.A. Los
prof. dr. C.N.L. Olivers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep