Carrieremarkt Pedagogiek

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Algemene informatie

Vakcode P_BCARPEDA
Studiepunten 0 EC
Periode
Vakniveau 0
Onderwijstaal Language_DE
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: