Inleiding Psychologie

2019-2020

Doel vak

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie

Inhoud vak

Het vak geeft een overzicht van de psychologie. Wat is de genetische en
biologische basis van gedrag? Wat is bewustzijn? Hoe zien we, leren we,
onthouden we en
denken we? Waarom gedragen we ons zoals we doen? Naast deze fundamentele
vragen zullen o.a. ook de volgende onderwerpen aan bod komen:
intelligentie, sociale psychologie, de ontwikkeling,
persoonlijkheidsleer, psychopathologie en psychologische
behandelmethoden.

Onderwijsvorm

Twee keer per week hoorcollege en eenmaal per week werkgroep, waarin
opdrachten besproken worden
Contacturen: 168 (28 college, 14 werkgroep, 3 examen, 123 zelfstudie)

Toetsvorm

- Multiple choice tentamen
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen

Het eindcijfer wordt pas toegekend als aan de taaltoets is voldaan.

Literatuur

Gazzaniga, M.S. (2018). Psychological Science (6th edition). Norton.

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van de gekozen studievariant

Afwijkende intekenprocedure

Studenten worden voor dit vak automatisch ingetekend door de studieadministratie.

Algemene informatie

Vakcode P_BINLPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. W. Donk
Examinator dr. W. Donk
Docenten dr. W. Donk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.