Interviewvaardigheden

2019-2020

Doel vak

Studenten:
• kunnen aanwijzingen voor interviewen afleiden uit wetenschappelijke
kennis en onderzoek
• kunnen aan de hand van deze aanwijzingen en implicaties interviews
ontwerpen, bewust plannen, uitvoeren en evalueren
• kunnen duidelijk en betekenisvol rapporteren over de informatie
verkregen uit het interview en hun eigen inbreng daarin
• kunnen zelfbewuste bekwaamheid (ofwel bewustzijn van de eigen
mogelijkheden maar ook valkuilen) voor zichzelf expliciteren,
operationaliseren, uitvoeren en hun voortgang daarin monitoren

Inhoud vak

Interviewvaardigheden is het derde vak in de vaardighedenlijn. In dit
vak gaat het om het goed en beter leren interviewen. Wat wil je weten
van iemand en hoe kun je de verworven informatie zo goed mogelijk, in de
zin van passend bij de geïnterviewde en zo betekenisvol mogelijk, in de
zin van passend bij het doel van de vraag en het thema rapporteren. Met
de verkregen informatie kunnen in onderzoek en diagnostiek vragen
beantwoord worden over feiten, meningen, betekenisgeving en waardering.
In het vak staan drie thema’s centraal: 1) individuele interviews:
vragen naar wat je wilt weten; 2) doorvragen: verdiepen en verbreden en
3) groepsgesprekken opzetten en focus kiezen. Aan de hand van
casuïstiek, videomateriaal en eigen interviews wordt er geoefend met de
planning, uitvoering en beoordeling van verschillende interviewmethoden
en -vaardigheden.

Onderwijsvorm

In dit vak gaat het om het oefenen en ervaring krijgen met
interviewvaardigheden en zicht krijgen op hoe het zou moeten en kunnen.
Het vak beslaat 3 weken. Iedere week heeft een thema en ieder thema
bestaat uit twee werkgroepen. In de eerste werkgroep staat steeds de
theorie centraal met de vraag: hoe is het goed en hoe kan het beter? In
de tweede werkgroep wordt verdiept naar het eigen profiel. Dan staat dus
de vraag centraal: hoe doe jij het goed en wat heb je nodig om het beter
te doen?

Toetsvorm

Verschillende opdrachten en actieve participatie;
De opdrachten en participatie bereiden voor op het eindverslag en
geven toegang tot het mogen inleveren van het verslag.
Het vak wordt afgerond met een individueel verslag dat beoordeeld wordt
met een eindcijfer.

aanwezigheid en actieve participatie bij de werkgroepen is verplicht

Literatuur

Evers, Jeanine (2012).The qualitative interview: art and skill

Overige informatie

Dit vak vormt samen met het 9-EC-vak ‘Samenleving, Opvoeding en
Onderwijs’ één geheel. De opdrachten die je in dit vaardigheidsvak
maakt, hebben inhoudelijk betrekking op het vak ‘Samenleving, Opvoeding
en Onderwijs’.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak via VUnet. Indeling voor de werkgroepen wordt gedaan door de docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BINTVAA
Studiepunten 3 EC
Periode P2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A. de la Croix
Examinator dr. A. de la Croix
Docenten dr. M. Bonnet
dr. A. de la Croix

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Training*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.