Klinische Gespreksvoering

2019-2020

Doel vak

Studenten leren de basale psychologische gesprekvaardigheden voor de
klinische praktijk

Inhoud vak

In deze cursus leren studenten therapeutische gespreksvaardigheden.
Studenten
leren constructief luisteren en constructief feedback geven in een
klinische setting.
Naast het versterken van de basisvaardigheden leren studenten
nuancerende gespreksvaardigheden als confronteren, positief labelen en
nuancerende empathie. Studenten leren te
differentiëren in hun rol als luisteraar tussen meer volgen en sturen in
een gesprek. Er wordt verder aandacht besteed aan relevante thema's in
bredere domein
van psychologische gespreksvoering o.a. de therapeutische relatie,
gesprekvaardigheden binnen verschillende leeftijdsgroepen
(kinderen, volwassenen, ouderen), motivatie en conflicten. Tijdens de
colleges wordt de theorie besproken en geïllustreerd aan de hand van
film en casusmateriaal.
Tijdens de practica wordt er intensief geoefend d.m.v. het
voeren van probleemgesprekken waarbij studenten eigen materiaal
inbrengen. Er wordt zowel plenair als in subgroepen geoefend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicumbijeenkomsten (dubbele blokken)

Toetsvorm

Opdracht

Literatuur

Lang, G., Van der Molen T. (2012). Psychologische gespreksvoering.
Nelissen, Soest.

Aanvullende artikelen, zie Canvas

Doelgroep

Dit vak is een onderdeel van de minor van de klinische leerlijn

Overige informatie

Het vak wordt gegeven door docenten met ruime ervaring met
gesprekvoering in de klinische praktijk

Aanbevolen voorkennis

Gespreksvaardigheden 1

Algemene informatie

Vakcode P_BKLGSV
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. L.M. de Wit
Examinator dr. L.M. de Wit
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep