Kortdurende Psychologische Interventies

2019-2020

Doel vak

Opdoen van kennis over kortdurende psychologische interventies en het
krijgen van inzicht in de toepassing, effectiviteit, en kenmerken.
Daarnaast maken studenten kennis met een aantal veelvoorkomende
therapeutische technieken en leren ze praktische vaardigheden over hoe
zij deze technieken kunnen toepassen in de praktijk.

Inhoud vak

Kortdurende psychologische interventies kenmerken zich veelal door een
relatief lage dosis van de interventie, minder ondersteuning van een
behandelaar of coach en meer zelf-management van de patient, en een
groter gebruik van digitale middelen zoals telefoon of internet. In deze
cursus maken studenten kennis met de klinische methode van kortdurende
psychologische interventies en wordt aandacht besteed aan
indicatiestelling, conceptualisering, effectiviteit, en toepassing.
Daarnaast leren studenten praktische vaardigheden en technieken die
nodig zijn om kortdurende psychologische interventies uit te voeren in
de praktijk. In de werkgroepen zal geoefend worden met verschillende
therapeutische technieken zoals psycho-educatie, gedragsactiviteiten,
cognitief herstructureren, en motiveren. Door de hele cursus heen wordt
aandacht besteed aan digitale toepassingen, zoals internet behandelingen
en serious gaming, die kortdurende psychologische interventies kunnen
ondersteunen.

Onderwijsvorm

10 Hoorcolleges, 4 werkgroepen
Er geldt verplichte aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten. Ook
dienen de werkgroepbijeenkomsten te worden voorbereid.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Literatuur

Journal papers.

Algemene informatie

Vakcode P_BKPSIN
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.M. Kleiboer
Examinator dr. A.M. Kleiboer
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep