Meten en Diagnostiek 1

2019-2020

Doel vak

Introductie in de testtheorie, psychometrie en de diagnostiek. Je maakt
kennis met een groot aantal psychometrische en diagnostische begrippen
en leert deze toe te passen op eenvoudige psychologische en pedagogische
problemen.

Inhoud vak

Tijdens deze cursus leer je de theorie achter het meten en hoe deze
theorie wordt toegepast. Hierbij leer je hoe tests, vragenlijsten, en
observatiemethoden worden beoordeeld en hoe hun nut wordt bepaald voor
gebruik in onderzoek en in diagnostiek. Je leert de wiskundige formules
te begrijpen en correct toe te passen, zodat je kan nagaan of
instrumenten betrouwbaar zijn en of deze meten wat zij moeten meten.
Daarnaast leer je normen te bepalen en daarmee scores te interpreteren.
Je leert wat voor soorten instrumenten er in de diagnostiek en in
onderzoek gebruikt worden en welke eisen daaraan worden gesteld (door
bijvoorbeeld beroepsverenigingen). Tijdens de parallel lopende
werkgroepen wordt geoefend met de stof (bijvoorbeeld formules).
Daarnaast analyseer je psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid en
validiteit) van een vragenlijst en bereken je normen om een score op
deze vragenlijst te interpreteren. Over deze analyses en de score van
een individu op de vragenlijst schrijf je een verslag.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges met opdrachten, digitale ondersteuning
tijdens het vak in de vorm van Canvas quizzes.
Contacturen: 168 (28 hoorcollege, 14 werkcollege, 3 tentamen, 123
zelfstudie).

Toetsvorm

- Tentamen (meerkeuze, 50%)
- Opdracht (50%)
Voor zowel het tentamen als de opdracht moet een voldoende (minimaal een
5,5) zijn behaald.
- Aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges.

De deelcijfers (tentamen en opdracht) zijn ook geldig in de jaren
volgend op de cursus.

Literatuur

- Gregoy, R.J. (2012). Psychological testing; History, priciples and
Applications. Pearson. Speciale VU- editie alleen via de VU-boekhandel.
- Starreveld, P.A. (2018). Psychological Report Writing. Amsterdam: Boom
Uitgevers
- Aanvullende literatuur, via Canvas.
- Werkboek Meten & Diagnostiek 1, via Canvas.
- Computerprogramma SPSS verkrijgbaar via SURF.

Overige informatie

Colleges en werkgroepen in het Engels of colleges en werkgroepen in het
Nederlands, afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, hoorcolleges, werkcolleges, en tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BMETDIA_1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S.D.S. Noordermeer
Examinator dr. S.D.S. Noordermeer
Docenten dr. S.D.S. Noordermeer
dr. S.M. Begeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege