Onderwijsleerprocessen in de klas: theoretische benaderingen

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met theorieën, inzichten en methoden met betrekking tot de
organisatie van domeinspecifieke onderwijsleerprocessen in de klas,
daarbij rekening houdend met individuele kenmerken.

Inhoud vak

In dit inhoudelijk deel van de preminor ‘Onderwijsleerprocessen in de
klas’ verdiepen studenten (zowel reguliere Bachelors als PA2 studenten)
zich in diverse leertheorieën, in het bijzonder gericht op het leren in
de
basisschool en het voortgezet onderwijs.
De colleges en werkgroepen zijn gericht op onderwijsleerprocessen op
verschillende vakgebieden (domeinspecifiek). Ook is er aandacht voor de
rol van persoonskenmerken die het leren van leerlingen kunnen
beïnvloeden.

De colleges zijn theoretisch georiënteerd. Tijdens de parallel lopende
werkgroepen wordt geoefend met de stof door middel van verschillende
opdrachten, activiteiten en discussies teneinde de kennisbasis te
verbreden en/of verdiepen en de toepassingsmogelijkheden van de stof te
verkennen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.
Eén hoorcollege per week, twee werkgroepen per week.
De werkgroepen bestaan uit diverse activiteiten en groepsopdrachten
zoals presentaties, discussies en peer-review .
Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen is vereist (er mogen maximaal 2
werkgroepen gemist worden).

Toetsvorm

Het vak wordt aan het eind van periode 5 afgesloten met een tentamen met
open vragen.

Literatuur

Artikelen worden beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Studenten Pedagogische Wetenschappen (regulier en PA2)

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren in januari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BMONLKT
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. van der Veen
Examinator dr. M. van der Veen
Docenten dr. M. van der Veen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep