Neuropsychologie van de Veroudering

2019-2020

Doel vak

Een overzicht geven van de belangrijkste cognitieve veranderingen
horende bij normale veroudering en bij dementia, alsmede de daaraan
gerelateerde veranderingen in de hersenen.

Inhoud vak

Wereldwijd wordt de bevolking steeds ouder en neemt het aantal oudere
mensen (60 jaar en ouder) sterk toe, en daarmee het aantal mensen met
dementia. In de cursus worden veranderingen in cognitieve functies
besproken die veelvuldig voorkomen bij veroudering, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen normale veroudering en abnormale veroudering, met
name dementie en mild cognitive impairment (MCI). Kenmerken van
verschillende vormen van dementia worden vergeleken en besproken wordt
hoe de diagnostiek probeert de verschillende vormen te onderscheiden.
Veranderingen in hersen structuur en in hersen functioneren horende bij
normale veroudering en bij verschillende vormen van dementie worden in
verband gebracht met de cognitieve veranderingen. Individuele
verschillen in cognitieve veroudering worden behandeld evenals de
implicaties daarvan voor risicofactoren voor dementie en mogelijke
preventie van dementia.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen met meerkeuzevragen

Literatuur

Smith, G. & Bondi, M. (2013). Mild cognitive impairment and dementia:
Definitions, diagnosis and treatment. Oxford University Press
Tuokko, H. & Smart, C. (2018). Neuropsychology of Cognitive Decline.
Guildford Press.

Algemene informatie

Vakcode P_BNPSOUD
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.V. Milders
Examinator dr. M.V. Milders
Docenten dr. M.V. Milders

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: