De Onderzoekende Leerkracht 1

2019-2020

Doel vak

Expliciteren van het vermogen en de bereidheid om wetenschappelijke
publicaties over opvoeding en onderwijs kritisch te beoordelen.

Inhoud vak

Rond de thema- lijn 'de klas en de taak' voert de student op de
stageplek activiteiten uit. Mede op grond van eigen
onderzoeksactiviteiten op de stage- school oefent de student in het
wetenschappelijk onderbouwen van eigen inzichten. In systematische en
heldere verslaglegging toont de student niet alleen welke praktische en
onderzoeksactiviteiten hij heeft verricht, maar ook hoe de
wetenschappelijke en beroepsgerichte oriëntatie geïntegreerd zijn.

Onderwijsvorm

Stage- activiteiten, bestudering literatuur en research artikelen,
schrijven verslagen.

Toetsvorm

werkstuk
verslagen in portfolio

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt op Canvas.

Overige informatie

Deze cursus is onderdeel van de PA2 minor en alleen te volgen door
studenten die ook tegelijkertijd een PABO opleiding doen.

Algemene informatie

Vakcode P_BONDLEE_1
Studiepunten 10 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Examinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.