De Onderzoekende Leerkracht 3

2019-2020

Doel vak

Expliciteren van het vermogen en de bereidheid om eigen inzichten
aangaande opvoeding of onderwijs wetenschappelijk te onderbouwen,
systematisch en helder te formuleren, en zo nodig bij te stellen in het
licht van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud vak

Rond de thema- lijn 'school en omgeving' voert de student op de
stageplek activiteiten uit. Mede op grond van eigen
onderzoeksactiviteiten op de stage- school oefent de student in het
wetenschappelijk onderbouwen van eigen inzichten. In systematische en
heldere verslaglegging toont de student niet alleen welke praktische en
onderzoeksactiviteiten hij heeft verricht, maar ook hoe de
wetenschappelijke en beroepsgerichte oriëntatie geïntegreerd zijn.

Onderwijsvorm

Stage- activiteiten, bestudering literatuur en research artikelen,
schrijven verslagen.

Toetsvorm

werkstuk
verslagen in portfolio

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt op Canvas.

Overige informatie

Deze cursus is onderdeel van de PA2 minor en alleen te volgen door
studenten die ook tegelijkertijd een PABO opleiding doen.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich via VUnet zelf in te tekenen voor alle onderwijsactiviteiten van dit vak.

Algemene informatie

Vakcode P_BONDLEE_3
Studiepunten 10 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Examinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.