Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen en Adolescenten

2019-2020

Doel vak

Inzicht geven in de diagnostiek, behandeling, en theoretische en
neurobiologische verklaringsmodellen van autisme, ADHD en verstandelijke
beperking.

Inhoud vak

Wanneer spreken we bij een kind met sociale problemen van autisme, en
wanneer van ADHD of verstandelijke beperking? Kennis van
ontwikkelingsstoornissen is onmisbaar voor een klinische
ontwikkelingspsycholoog. Daarom wordt in dit vak dieper ingegaan op de
ontwikkelingsstoornissen autisme, ADHD en verstandelijke beperking.
Theoretische en neurobiologische verklaringsmodellen komen aan bod.
Daarnaast wordt ingegaan op hoe de diagnostiek en behandeling van deze
stoornissen er in de praktijk uitzien en welke aspecten de diagnostiek
en behandeling bij deze doelgroepen bemoeilijken. Daarmee biedt deze
cursus een verdieping van je al eerder opgedane kennis over het
diagnostisch proces in het algemeen, en van theorieën over oorzaken en
kenmerken van deze stoornissen in het bijzonder.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen.

Toetsvorm

Tentamen (open-vragen).

Literatuur

Zie Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BONWKA
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S.M. Begeer
Examinator dr. S.M. Begeer
Docenten dr. S.M. Begeer
dr. M. Luman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: