Pediatrische Neuropsychologie

2019-2020

Doel vak

Inzicht verkrijgen in de normale en deviante neuropsychologische
ontwikkeling in de kindertijd.

Inhoud vak

Binnen dit vak komt naast de normatieve neurale en cognitieve
ontwikkeling, de deviante ontwikkeling bij kinderen aan bod. Daarbij
wordt onder andere aandacht besteed aan: vroeggeboorte,
hydrocephalus, cerebrale infecties, traumatisch
hersenletsel, epilepsie, ADHD en gedragsstoornissen.Tijdens een aantal
colleges zullen kinderen en/of ouders vertellen over hun ervaringen. In
drie verplichte werkgroepen wordt kennisgemaakt met
verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt bij
neuropsychologisch onderzoek en worden theoretische en praktische
uitdagingen van neuropsychologisch onderzoek bij kinderen geïllustreerd.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges. Naast de normatieve neurale en cognitieve ontwikkeling
en een college over de plasticiteit over het brein komen onder andere
aan bod: vroeggeboorte, hydrocephalus, cerebrale infecties,
traumatisch hersenletsel, epilepsie, ADHD en gedragsstoornissen en
autisme. Tijdens een aantal colleges zullen kinderen en/of ouders
vertellen over hun ervaringen (klinische les).
- Werkgroepen. In een drietal verplichte werkgroepen wordt
kennisgemaakt met verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt
bij neuropsychologisch onderzoek en worden theoretische en praktische
uitdagingen van neuropsychologisch onderzoek bij kinderen geïllustreerd.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van de 2e editie van: Anderson, Northam, &
Wrennall (2018). Developmental Neuropsychology: A
Clinical Approach. Taylor & Francis Ltd. ISBN: 9781848722033. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van recente
artikelen die via links op Canvas via de UBVU kunnen worden ontsloten.

Overige informatie

Dit vak geldt als entreevoorwaarde voor het mastertraject Klinische
Neuropsychologie.

Afwijkende intekenprocedure

Voor de werkgroepen dienen studenten zich voorafgaand aan de cursus in te tekenen.

Algemene informatie

Vakcode P_BPEDNEU
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. Luman
Examinator dr. M. Luman
Docenten dr. M. Luman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: