Psychologische Gespreksvaardigheden 1: Basisvaardigheden

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze training ben je in staat om:
1. De vijf basis luistervaardigheden en vijf regulerende vaardigheden te
benoemen en herkennen in gespreksvoering.
2. De vijf basis luistervaardigheden en vijf regulerende vaardigheden
toe te passen in verschillende interview vormen, met name in een
semi-gestructureerd interview en een open interview.
3. Kritisch te reflecteren op je eigen en andermans toepassing van de
gespreksvaardigheden, middels de structuur van observatie, effect en
alternatieven.
4. Relevante persoonlijke leerdoelen te formuleren en kritisch te
reflecteren op je eigen leerproces.

Inhoud vak

In ieder vak is het belangrijk om goed te communiceren, maar voor een
psycholoog is dit een kernvaardigheid. Behandelaren, coaches en
onderzoekers moeten allen in staat zijn om informatie te verzamelen
d.m.v. een gesprek. Hoe zorg je dat je een zo goed mogelijk beeld krijgt
van wat de ander te vertellen heeft en hoe voorkom je dat je de
informatie teveel inkleurt vanuit je eigen referentiekader? Het antwoord
op deze vragen ligt in het toepassen van goede gespreksvaardigheden. En
daar wordt je in deze cursus in getraind. Er komen vijf essentiële
luistervaardigheden en vijf regulerende vaardigheden aan bod. Je leert
deze vaardigheden te herkennen, toe te passen en te reflecteren op hun
effect. Deze cursus heeft de vorm van een training. Dat betekend dat je
veel gaat oefenen met de afname van verschillende interviews. Het vak
heeft een klinische inslag. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met het
probleem verhelderend gesprek. Goede basale gespreksvaardigheden zijn
echter niet alleen van belang in de klinische praktijk, maar in alle
richtingen binnen de psychologie.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
Contacturen: 84 werkgroep

Toetsvorm

- Interviewopdracht en reflectieverslag.
- Aanwezigheidsverplichting.
- Een actieve houding en goede voorbereiding op de bijeenkomsten is een
voorwaarde voor het behalen van het vak.

Het eindcijfer is gebaseerd voor 90% op het reflectieverslag en voor 10%
op het proces (aanwezigheid en inzet, deadlines halen, voorbereiding).

Bij een onvoldoende kan het reflectieverslag herschreven worden. Er
geldt dan een maximumcijfer van een 6. Er kan ook voor gekozen worden om
zowel het interview als het verslag opnieuw te doen, dan kan er een
volledig nieuw cijfer gehaald worden.

Het eindcijfer wordt pas toegekend als aan de voorwaarden van het
proefpersoonschap is voldaan.

Literatuur

In dit vak maken we gebruik van een reader. De reader wordt beschikbaar
gemaakt op Canvas vóór de start van de cursus.

Overige informatie

Werkgroepen in het Engels of Nederlands afhankelijk van de gekozen
studievariant.

Beroepsethiek van een psycholoog, met name vertrouwelijkheid en respect,
zijn van groot belang. Dit betekent dat je tijdens deze cursus alle
informatie die door medestudenten gedeeld wordt, voor jezelf houdt. Dit
zal ook worden benadrukt tijdens de cursus.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak en de trainingsbijeenkomsten via Vunet.

Algemene informatie

Vakcode P_BPSG1BA
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. I.J. Stuij MSc
Examinator dr. L.M. de Wit
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Training