S&O Professional Skills

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Na het volgen van deze cursus zal de student in staat zijn om
- In verschillende contexten een bewuste professionele houding aan te
nemen door het toepassen van communicatieve vaardigheden, zelfinzicht en
inzichten uit het werkveld van de sociaal en/of arbeids-en
organisatiepsycholoog.
- Een werkveld van een sociaal of arbeids- en organisatiepsycholoog in
kaart te brengen door middel van literatuuronderzoek, internet en een
netwerkgesprek.
- Wetenschappelijk onderzoek professioneel te presenteren
- Zich professioneel te presenteren aan de arbeidsmarkt.
- Eigen interesses en talenten maar ook zwakten te benoemen

Inhoud vak

De werkgroepen bestaan uit twee onderdelen: werkveldoriëntatie en
persoonlijke ontwikkeling.
Bij het onderdeel werkveldoriëntatie zullen studenten zich verdiepen in
de mogelijke werkvelden van de sociaal en/of arbeids- en
organisatiepsycholoog. Vragen als “Wat voor werk doet een S&O
psycholoog” en
“wat voor taken horen daarbij” etc. komen aan de orde. Daarnaast zullen
de studenten een netwerkgesprek houden met iemand die als S&O psycholoog
werkzaam is.
Bij het onderdeel persoonlijke ontwikkeling zullen studenten leren om
een professionele presentatie te houden, waarbij oa de nadruk gelegd
wordt op het maken van een powerpoint, de structuur, hoe omgaan met
vragen van het publiek en hoe men overkomt op het publiek. Er wordt
gewerkt met zelfreflectie (sterkten en zwakten kunnen benoemen),talenten
in kaart brengen en hoe deze ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.
Er zal ook aandacht besteed worden aan het opstellen van een cv, het
netwerken, sollicitatie-interview, waarbij alles in een
professionele portfolio verzameld wordt. Time management, sociale
vaardigheden (zoals nee zeggen, assertiviteit en kritiek kunnen geven en
ontvangen) en didactische vaardigheden komen ook aan bod. Studenten
zullen zelf een training ontwikkelen en uitvoeren.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Toetsvorm

Netwerkgesprek (30%), presentatie (30%), professionele portfolio met
zelfreflectie rapport (10%), training (30%).

Literatuur

Artikelen die bij de werkgroepen horen

Algemene informatie

Vakcode P_BSOPSK
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator A.J. Barends MSc
Examinator A.J. Barends MSc
Docenten dr. K. Mortier
A.J. Barends MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep