Endocrinologische Neuropsychologie

2019-2020

Doel vak

Specifiek voor het onderwijs in het Mastertraject Klinische
Neuropsychologie wordt het vak Endocrinologische Neuropsychologie
gedoceerd. Tijdens 8 hoorcolleges met patiƫntdemonstraties wordt inzicht
gegeven in normale en afwijkende hormonale processen en de hiermee
samenhangende neuropsychologische processen en stoornissen.

Inhoud vak

Aandacht wordt besteed aan neuropsychologische aspecten van endocriene
stoornissen zoals bijvoorbeeld hypofysepathologie. Centraal in de cursus
staat de structuur en functie van de hypothalamus-hypofyse-
bijnieras/gonadenas/schildklieras en groeihormoonas.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan endocrinologische en
neuropsychologische aspecten van aandoeningen als obesitas, Diabetes
Mellitus en Prader Willi Syndroom.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsvorm

50 Multiple Choice vragen.

Literatuur

Wetenschappelijke artikelen, worden nader bekend gemaakt op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_MENDNEU
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoƶrdinator prof. dr. M.L. Drent
Examinator prof. dr. M.L. Drent
Docenten prof. dr. M.L. Drent

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege