Seminarium Gedragstherapie

2019-2020

Doel vak

Kennismaken met de theorie en werkwijze van de (cognitieve)
gedragstherapie.

Inhoud vak

In deze masterclass maken cursisten kennis met de gedragstherapeutische
denkwijze en het gedragstherapeutisch proces. Hierbij wordt aandacht
besteed aan probleemkeuze, concretiseren van het probleem, klassieke en
operante leerpincipes, het opstellen van hypotheses over de invloed van
de leergeschiedenis op de huidige problematiek, het opstellen van een
probleemsamenhang, het opstellen van een functie- analyse en betekenis-
analyse van probleemgedrag, het opstellen van een behandelplan en de
hieruit voortvloeiende (gedrags)therapeutische technieken. Aanvullend
wordt er aandacht besteed aan cognitieve casus- conceptualisatie en het
registreren en uitdagen van automatische gedachten. In de laatste
zitting wordt aan de hand van gangbare behandelprotocollen voor
specifieke as I- stoornissen aandacht besteed aan verschillende
therapeutische technieken en hun uitvoering.

Onderwijsvorm

Het vak beslaat een totaal van 7 zittingen (dubbele blokken). Iedere
zitting (behalve de
eerste en de laatste) is als volgt ingedeeld:
- Deeltoets over de te bestuderen literatuur: 2 open vragen, duur
25 minuten
- Discussie/vragen naar aanleiding van de literatuur
- Korte inleiding en eventueel demonstratie bij rollenspel of opdracht
door de docent
- Rollenspel/opdracht in subgroepjes van 3 of 4
- Plenair nabespreken
- Opgeven te bestuderen literatuur voor volgende zitting

Toetsvorm

- Casus verslag
- 5 deeltoetsen (deeltoetsen kunnen niet worden ingehaald).
Het gemiddelde van de deeltoetsen bepaalt 50% van het eindcijfer, de
andere 50% wordt bepaald door het verslag.
Beide dienen voldoende te zijn.
Zie Canvas voor verdere details.

Aanwezigheid verplicht (zie studie handleiding voor verder details).

Literatuur

- Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Korrelboom, Ten Broeke,
tweede herziene druk, 2014

Zie t.z.t. het overzicht van de literatuur per zitting op Canvas om te
zien welke hoofdstukken uit deze boeken in het practicum aan de orde
komen.

Overige informatie

De communicatie over dit vak wordt gedaan via Canvas en door het
secretariaat van de afdeling Klinische Psychologie.
Het vak is een verplicht vak in de klinische master en wordt in twee
perioden aangeboden (periode 1 en 4). Wanneer je het vak niet haalt of
niet aan de aanwezigheidsplicht kan voldoen kun je het vak pas het
volgende cursusjaar opnieuw doen.
Er zijn bepekte plekken in beide perioden, houd daar rekening mee en
schrijf je tijdig uit als je verwacht het vak niet te kunnen afronden.

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor dit vak is gaat pas open na 13 augustus, van 14 augustus kun je je (tot 10 september), intekenen voor dit vak. We raden iedereen aan naar de voorlichtingssessie te gaan op 30 augustus. Studenten die deze cursus in een bepaalde periode moeten afronden vanwege hun afstuderen kunnen een verzoek tot voorrang aanvragen bij de coordinator van het vak. Ze dienen dit uiterlijk eind juli 2019 te doen om in aanmerking te komen.

Aanbevolen voorkennis

Gespreksvaardigheden 1 en Klinische Gesprekvoering

Algemene informatie

Vakcode P_MGEDTHE
Studiepunten 6 EC
Periode P1, P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. L.M. de Wit
Examinator dr. L.M. de Wit
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Bijeenkomst*, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.