Jeugddelinquentie en Antisociale Ontwikkeling

2019-2020

Doel vak

Je krijgt inzicht in hoe omgevingsfactoren en kindfactoren gezamenlijk
en in onderlinge wisselwerking verklaren dat bij sommige kinderen een
antisociaal gedragspatroon tot ontwikkeling komt.

Inhoud vak

De cursus Jeugddelinquentie en antisociale ontwikkeling richt zich op
het ontstaan, het beloop en de consequenties van gedragsproblemen
leidend tot antisociale ontwikkeling. Behandeld worden
omgevingsfactoren als ouder-kind relaties en relaties met
leeftijdgenoten en kindfactoren van genetische, neurocognitieve en
biosociale aard. Elke week staat een bepaald aspect centraal dat
mogelijk onderliggend is aan de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Aan
de hand van casuïstiek bestudeer je welke rol dat aspect speelt in
de antisociale ontwikkeling van kinderen en in hoeverre dat betreffende
aspect het gedrag van de casuspersoon kan verklaren. Tevens komen
mogelijke interventies aan de orde.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en zelfstudie.

Toetsvorm

Tentamen; opdracht

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Overige informatie

De cursus wordt gegeven door diverse docenten.

Algemene informatie

Vakcode P_MJDELIN
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. P.A.C. van Lier
Examinator prof. dr. P.A.C. van Lier
Docenten prof. dr. P.A.C. van Lier
dr. T. Olthof

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: