Mini internship Low Intensity treatment

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Studenten ervaring te laten opdoen met het uitvoeren van laag intensieve
behandelingen. Hierbij dienen studenten hun kennis en competentie te
laten zien op het gebied van laag intensieve behandelingen.

Inhoud vak

Studenten doen tijdens deze stage ervaring op met laag intensief
behandelen bij echte clienten. Studenten werken een met een caseload van
20 echte cliënten die een begeleide zelfhulpinterventie krijgen.
Studenten evalueren laag intensieve interventies op werkzaamheid.
Studenten krijgen feedback op hun vaardigheden bij het uitvoeren van
deze interventies bij deze specifieke doelgroep en leren reflecteren op
hun eigen handelen en hun prestaties te evalueren.

Onderwijsvorm

Stage/supervisie/intervisie

N.B. voor deze stage geldt dat hij enkel toegankelijk is voor degene die
hiervoor zijn geselecteerd middels een selectiegesprek.

Toetsvorm

Stageverslag

Vereiste voorkennis

Dit vak is voor masterstudenten Psychologie. Studenten moeten
ingeschreven staan voor een master Psychologie en aan de betreffende
toegangseisen voldoen:
-een afgeronde bachelor Psychologie (harde knip)
-het vak Kortdurende Psychologische Interventies (B3) hebben afgerond
-het vak Klinische gespreksvoering (B3) hebben afgerond

Literatuur

n.v.t.

Doelgroep

Dit vak is voor masterstudenten Psychologie.

Afwijkende intekenprocedure

N.B. voor deze stage geldt dat hij enkel toegankelijk is voor degene die hiervoor zijn geselecteerd middels een selectiegesprek. Direct intekenen via VUnet is dus niet mogelijk.

Aanbevolen voorkennis

-Kennis van het KOPP model
-Kennis van online behandelen

Algemene informatie

Vakcode P_MMSTLIB
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Language_DE
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. T. Donker
Examinator dr. T. Donker
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: