Neuropsychologische Interventiemethoden

2019-2020

Doel vak

Opdoen van kennis over de mogelijke neuropsychologische interventies bij
verschillende klinische beelden en hoe de interventies worden toegepast
in de praktijk.

Inhoud vak

Niet aangeboren hersenletsel (bv traumatisch hersenletsel, CVA en
neurodegeneratieve aandoeningen) kunnen leiden tot allerlei
neuropsychologische stoornissen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve
stoornissen (zoals geheugenproblemen en executieve functiestoornissen),
maar ook emotionele en gedragsmatige problemen. Tijdens deze cursus zal
een overzicht worden gegeven van verschillende behandelstrategieën van
deze stoornissen en problemen. Bij een neuropsychologische behandeling
staan cognitieve stoornissen, activiteiten van het dagelijks leven en
sociaal-maatschappelijke problemen centraal. De rol van
omgevingsfactoren en persoonlijke factoren bij de revalidatie zal worden
toegelicht. Speciale behandelmethoden zoals trainingen en
compensatiestrategieën en behandeling van specifieke beelden zoals
apraxie zullen worden besproken. Meerdere gastsprekers worden
uitgenodigd om te vertellen over hun klinische ervaringen met
behandelingen in de praktijk. Sommigen zullen een cliënt meenemen om hun
persoonlijke ervaringen te delen tijdens het college. In de
werkgroep(en) zal worden geoefend met gesprekken in de klinische
praktijk en komen studenten laagdrempelig in gesprek met klinische
experts.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroep(en).

Toetsvorm

Tentamen bestaande uit open vragen.

Literatuur

Ponds, van Heugten, Fasotti & Wekking (2010). ‘Neuropsychologische
Behandeling’ (gehele boek). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN:
978-908-506-434-3
Swaab, Bouma, Hendriksen en König (2011). ‘Klinische
Kinderneuropsychologie’ (hoofdstuk 11): via Canvas
Smits, Ponds, Farenhorst, Klaver, & Verbeek (2016), 'Handboek
Neuropsychotherapie' (hoofdstuk 6): via Canvas
Eventueel aanvullende hoofdstuk en/of artikel dat later bekend wordt
gemaakt.

Overige informatie

Het onderwijs wordt gegeven door dr. N.C. de Knegt en diverse
gastdocenten.

Algemene informatie

Vakcode P_MNPINTM
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J. Witlox
Examinator dr. J. Witlox
Docenten dr. N.C. de Knegt
dr. J. Witlox

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege