Masterclass Psychosen en Prepsychotische Beelden

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van kennis op het gebied van psychosen en "at risk mental
states". Het leren beoordelen en diagnosticeren van symptomen en
syndromen. Een introductie van evidence-based behandelmethoden op dit
gebied. Training van cognitief gedragstherapeutische vaardigheden bij de
behandeling van paranoïde beelden en auditieve hallucinaties.

Inhoud vak

Wanen en hallucinaties komen het meeste voor bij mensen met schizofrenie
of een aanverwante psychose. Maar, wanen en hallucinaties komen veel
voor onder de gewone bevolking. In Nederland heeft ongeveer 17% een
psychotisch kenmerk, zoals een waangedachte of de ervaring van
hallucinaties. Ook bij allerlei andere stoornissen komen deze
verschijnselen veel voor. De opvattingen van anorexie patiënten en
hypochondere patiënten zijn soms even bizar en worden hardnekkig
volgehouden ondanks strijdige informatie. Hallucinaties in de vorm van
stemmen komen veel voor bij borderline persoonlijkheidsstoornissen,
psychotische depressie, posttraumatische stress stoornissen en
bijvoorbeeld delirante beelden bij verslaafden, geïntoxiceerden en
dementerende mensen. In deze mastercursus wordt de student vertrouwd
gemaakt met de assessment van psychosen en prepsychotische beelden, de
multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van schizofrenie,
gezinstherapeutische interventies, cognitieve gedragstherapie bij wanen
en hallucinaties en o.a. transdiagnostische psychologische processen.
Gastdocenten met een hoge mate van expertise brengen de finesses aan bij
hun specifieke onderwerpen.

Onderwijsvorm

- Symptomen van schizofrenie: Oefenen van het gestructureerde
assessment-interview PANSS;
- Kenmerken van "at risk mental state": Oefenen van het
gestructureerde assessment-interview CAARMS;
- Overzicht van transdiagnostische psychische processen en de
ontwikkeling van een neurocognitief model van psychose;
- CGT bij paranoïde beelden;
- CGT bij auditieve hallucinaties;
- Evidence- based behandelingen in de GGZ;
- Overzicht van de belangrijkste medicamenteuze behandelingen;
- Samenvatting en discussie.

Toetsvorm

- Vier keer schriftelijke toetsing
- Een keer vaardigheidbeoordeling
- Een keer presentatie

De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Literatuur

- Handboek psychose (M. van der Gaag, T.
Staring & L. Valmaggia, Eds., 2019). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
- aangevuld met artikelen die op Canvas vermeld zullen worden.

Overige informatie

Naast genoemde docenten zullen ook gastdocenten colleges verzorgen.

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor dit vak gaat via de coördinator. Als je wilt deelnemen aan deze cursus kun je een motivatie van max. 5 regels (bv. het lopen van een relevante stage of persoonlijke motivatie) sturen naar de coördinator. Doe dit voor 1 september. Studenten die in dit collegejaar stage (gaan) lopen op het gebied van psychosen krijgen voorrang bij deelname aan deze cursus.

Algemene informatie

Vakcode P_MPPPBEE
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator S.R. Burger
Examinator S.R. Burger
Docenten prof. dr. M. van der Gaag

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege